Tarieven

Ieder jaar zijn de nieuwe tarieven van Warmtenet Hengelo per 1 januari van kracht. Het college van B&W stelt de nieuwe tarieven vast volgens de richtlijnen van de Autoriteit Consument en Markt.

 

Grootzakelijke aansluitingen

Voor de grootzakelijke markt met een aansluiting groter dan 100kW, biedt Warmtenet Hengelo een abonnement aan dat uitlezen op afstand mogelijk maakt. Bent u geïnteresseerd in de tarieven voor de grootzakelijke markt, vraag dan een offerte aan bij Warmtenet Hengelo.

Particuliere en kleinzakelijke aansluitingen

De tarieven per 1 januari 2017 voor particuliere klanten en de kleinzakelijke markt  vindt u in de  tariefregeling.

Voorschotnota

Het voorschot bestaat uit twee componenten:

  • vastrecht
  • verbruik.

Het vastrecht is een vast bedrag, dat u betaalt voor:

a. huur afleverset/warmtewisselaar

c. onderhoud en service

d. meetkosten.

Bij huurwoningen met een cv-ketel zitten de kosten voor service en onderhoud van de installatie in de huurprijs van de woning opgenomen. Huurt u een woning met een aansluiting op Warmtenet Hengelo, dan zitten deze kosten niet in de huur opgenomen, maar in het vastrecht wat u aan Warmtenet Hengelo betaald.

Het bedrag voor verbruik kunt u zelf beïnvloeden. Het voorschot verbruik wordt berekend en gemeten in GJ. Het is een variabel bedrag dat eens per jaar wordt afgerekend. De meter is op de afleverset geplaatst.