Altijd lekker warm thuis Duurzaam ondernemen zonder meerkosten

Veelgestelde vragen

 

Weet ik zeker dat ik warmte krijg van Warmtenet Hengelo?


Wie is aangesloten op Warmtenet kan op dezelfde leveringszekerheid rekenen als bij een aansluiting op aardgas. Ook bij eventuele storingen en klachten mag u van Warmtenet vergelijkbare service verwachten. 

Kan ik douchen als de verwarming aanstaat?


Ja hoor! U krijgt altijd warm water uit de douche, net als wanneer u een cv-gasketel zou hebben.

Ik wil graag vloerverwarming. Kan dat? 
Ja, warmtenet is ook geschikt om de warmte voor vloerverwarming te leveren. Radiatoren, vloerverwarming of een combinatie, dat is allemaal mogelijk. Vloerverwarming is trouwens bij uitstek geschikt om (later) via koude van Warmtenet in de zomer voor een heerlijk gekoelde woning te zorgen.Kan ik zelf de temperatuur regelen?


Natuurlijk. Met thermostaten en radiatoren of convectoren regelt u de temperatuur zoals u wilt. Kan ik straks zelf een leverancier kiezen zoals bij gas en elektriciteit?


Nee, als uw huis op Warmtenet is aangesloten, dan is er één bedrijf dat het warme water levert, Warmtenet Hengelo. Dit bedrijf is gebonden aan het Niet Meer Dan Anders principe. U heeft daarmee de zekerheid dat u nooit meer betaalt dan bij verwarming met aardgas.Moet ik nu elektrisch gaan koken?


Ja. Koken op aardgas kan niet meer, omdat u geen aardgasaansluiting heeft.

  

Kan ik zonder cv-ketel, geiser en boiler?


Ja, bij Warmtenet Hengelo heeft u geen cv-ketel, geiser en boiler nodig. Het warme water komt binnen via de afleverset in uw meterkast. Dit water hoeft in uw huis niet meer opgewarmd te worden.  

Krijgt legionella geen kans?


Warmtenet Hengelo levert warm water waarmee in de afleverset het water uit de drinkwaterleiding op de gewenste temperatuur wordt gebracht. In de afleverset is de watertemperatuur minimaal 58ºC; bij deze temperatuur is legionella kansloos.

  

Ga ik echt niet meer betalen dan voor aardgas?


Nee, voor de prijs geldt: Niet Meer Dan Anders (NMDA).


De warmte wordt in mijn meterkast gemeten in GigaJoules. Hoe zit dat?
De afleverset van Warmtenet meet in uw meterkast hoeveel water er binnenkomt en hoeveel eruit gaat. Ook wordt de temperatuur van het inkomende en uitgaande water gemeten. Met deze gegevens kan worden berekend hoeveel warmte u heeft ontvangen. De meter geeft dit aan in GigaJoules. Eén GigaJoule komt overeen met ongeveer 35-38 m3 aardgas.
  

Hoe wordt de warmte geproduceerd?

Een warmtenet aanleggen vergt grote investeringen. In deze tijd is het helaas niet haalbaar om de infrastructuur in één keer aan te leggen. Warmtenet Hengelo heeft er daarom voor gekozen dit stap voor stap te doen. Waar mogelijk zetten we duurzame oplossingen in, zoals een warmtegaspomp in de Berflo Es, een houtgestookte ketel bij het Twentebad en aardwarmte bij het Gezondheidspark. Maar soms moeten we tijdelijk genoegen nemen met verwarming door middel van aardgas. Intussen werken we aan de aanleg van een netwerk op industriële restwarmte. Zodra die beschikbaar is, kunnen overstappen op deze duurzame manier van verwarmen.

Hoe moet ik ontluchten?

Kijk hiervoor op pagina 8 van het informatieboekje.

Wat is CO2?

CO2 is koolstofdioxide, een gas dat van nature in de lucht op aarde voorkomt. Het is op zich niet schadelijk voor de gezondheid; mensen en dieren ademen CO2 en zuurstof in en ademen CO2 uit. Planten leven van CO2; zij leggen koolstof vast en ademen zuurstof uit. CO2 is nuttig, het houdt de aarde warm.
CO2 komt niet alleen in de lucht door uitademing. Verbranding van aardolie, steenkool en aardgas (fossiele brandstoffen) zorgt voor een toename van de hoeveelheid CO2 in de lucht. Te veel CO2 is niet goed. Het zorgt voor een opwarming van de aarde en verandering van het klimaat.

Wat is NOx?

NOx, fijnstof of stikstofoxiden, is een verzamelnaam voor de binaire verbindingen van zuurstof en stikstof. Deze ontstaan bij alle vormen van verbranding op hoge temperatuur, bijvoorbeeld in een verbrandingsmotor, bij huishoudelijke verwarming op gas, stookolie of kolen of industriële processen op kolen, olie of gas. Stikstofoxiden worden gerekend tot de stoffen die verzuring van het milieu in de hand werken. Ze zijn schadelijk voor de luchtwegen van mens en dier, voor plantengroei en tasten de ozonlaag in de stratosfeer aan.