De Warmtewet

Meer bescherming door de nieuwe Warmtewet

Per 1 januari 2014 is er een nieuwe Warmtewet. Consumenten met een aansluiting op een warmtenet krijgen door de wet extra bescherming. Zo kunnen deze klanten er op rekenen dat de levering van warmte is geborgd, tegen een redelijke prijs en goede service. Lees hier wat hierover in de Warmtewet geregeld is. Ook de overheid geeft informatie over de nieuwe wet. Voor consumenten staat deze informatie op de website van ConsuWijzer

Wat is de Warmtewet?

De Warmtewet is er gekomen om klanten met een aansluiting op een warmtenet extra te beschermen. Deze klanten krijgen warmte uit een lokale bron bijvoorbeeld via industriële restwarmte en via een lokaal netwerk. Zomaar van leverancier veranderen kan daardoor niet. De Warmtewet treedt in werking op 1 januari 2014. De Warmtewet is ook van toepassing op Warmtenet Hengelo.

Waarom is de Warmtewet nodig?

Warmte is net als elektriciteit of gas een basisbehoefte. Klanten met warmte verdienen daarom bescherming van de overheid. Zodat ze zeker zijn van warmtelevering, niet te veel betalen en een goede service krijgen. En leveranciers van warmte mogen een redelijke maar beperkte winst maken op hun warmtenetten. Deze zaken zijn vanaf 1 januari 2014 wettelijk geregeld.

Voor wie geldt de Warmtewet?

De Warmtewet geldt voor woningen en bedrijven met een aansluiting op een warmtenet en die maximaal 100 kilowatt afnemen. Dat zijn bijna alle huishoudens en daarnaast een groot aantal klein zakelijke afnemers.

Wie moeten zich aan de Warmtewet houden?

In de wet wordt gesproken van leveranciers en vergunninghouders (transport van de warmte). Vaak is dit dezelfde partij. Warmtenet Hengelo is ook leverancier en vergunninghouder. Het kan ook zijn dat u in een wooncomplex woont met een eigen warmte-installatie. Dan is de eigenaar of de woningcorporatie de leverancier en moet deze zich ook houden aan de Warmtewet. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet er namens de overheid op toe dat de wet wordt nageleefd en stel jaarlijks de tarieven vast.

Wat staat er in de Warmtewet?

De Warmtewet beschrijft hoe consumenten met een aansluiting op een warmtenet extra beschermd worden en zekerheid krijgen. De belangrijkste zaken voor consumenten en klein zakelijke klanten zijn:

• Vanaf 1 januari 2014 gelden er landelijk vastgestelde maximumtarieven voor warmte die worden vast gesteld door het ACM.

• De wet regelt in welke gevallen een klant mag worden afgesloten.

• Er is een compensatieregeling voor onverwachte storingen.

• De mogelijkheid om een geschil tussen de klant en de warmteleverancier aan een geschillencommissie voor te leggen.

• Leveringszekerheid zodat klanten met een aansluiting op een warmtenet gegarandeerd warmte krijgen en de continuïteit is gewaarborgd.

Het vastrechtbedrag en het tarief voor warmte per GJ dat Warmtenet Hengelo u in rekening brengt zijn berekend volgens de richtlijnen van het ACM. De nieuwe worden jaarlijks door het college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld.