Hoe werkt Warmtenet Hengelo?

Om de warmte in uw woning of bedrijf te krijgen, is een netwerk van ondergrondse leidingen aangelegd. Hierdoor stroomt water, dat in een decentrale energiecentrale (DEC) wordt verwarmd. Via tussenstations, die we warmteoverdrachtstations (WOS) noemen, gaat het warme water van en naar de afleverset in uw woning.

Een DEC kan zijn:
- een biocentrale die als brandstof biogas gebruikt.

- een verwarmingsketel die als brandstof aardgas of (bio)diesel gebruikt.
- een centrale die gebruikmaakt van industriële restwarmte.

Een warmteoverdrachtstation levert warmte aan 100 à 250 woningen. Grotere wijken zijn dus aangesloten op meer warmteoverdrachtstations. Door de verschillende kleinere warmteoverdrachtstations en energiecentrales met elkaar te verbinden, ontstaat één groot warmtenet.

Knooppunten

Warmtenet Hengelo bestaat nu uit afzonderlijke, kleine warmtenetten en losse gebouwen met een tijdelijke voorziening voor warmtelevering. Later worden deze met elkaar verbonden. Door te kiezen voor deze methode, kan Warmtenet Hengelo flexibeler werken en steeds de nieuwste technologie gebruiken. 

Verduurzaming

In sommige projecten maken we nu nog gebruik van aardgas. Zodra het kan, stappen we over op een duurzame vorm van verwarmen. In de Berflo Es gebruiken we bijvoorbeeld een gaswarmtepomp, bij het Twentebad staat een houtgestookte ketel  en bij het Gezondheidspark maken we gebruik van aardwarmte. Een grote verduurzamingslag maken we als we de industriële restwarmte van AkzoNobel kunnen inzetten.

Particuliere aansluitingen
Zakelijke aansluitingen