Nieuws voor particulieren

Van Gas Los

Ken jij deze campagne al?

1 februari 2017 – Voor de verwarming van onze huizen, gebouwen en tuinbouwkassen wordt in Nederland voornamelijk aardgas gebruikt. Maar liefst 93%! Om de klimaatdoelstellingen te halen, moet dit anders. Het goede nieuws is: het kan anders. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van All-electric isolatie, groen gas en collectieve warmte kunnen gebouwen op een andere en duurzamere manier worden verwarmd. Er komt een transitie aan, waaraan ook Warmtenet Hengelo meewerkt. Vandaag start de campagne! Klik hier voor het filmpje. Meer informatie vind je op de website Warmopweg/Van Gas Los. #vangaslos

Warmtenet Hengelo gaat onder het Twentekanaal door

Warmtenet Hengelo gaat onder het Twentekanaal door

Vierentwintig kranen voor 400 meter leiding

Op zaterdag 5 november worden twee nieuwe buizen voor het Warmtenet Hengelo onder het Twentekanaal door getrokken. Een belangrijke stap in de aanleg van een hoofdleiding die alle huidige afzonderlijke kleine warmtenetten in het gebied met elkaar verbindt. De boring onder het Twentekanaal door is zo’n 400 meter lang en gaat op het diepste punt 26 meter onder het maaiveld.

De afgelopen weken is de gestuurde boring stap voor stap voorbereid. Met een speciale boorinstallatie is een eerste boring gedaan, van noord naar zuid onder het kanaal door. Vervolgens is het boorgat vergroot. Op zaterdag 5 november worden twee stalen geïsoleerde leidingen met een doorsnede van meer dan een halve meter door de boorinstallatie van zuid naar noord door het boorgat getrokken. Een huzarenstukje. Om de nieuwe leidingen goed te geleiden, zijn veertien telescoopkranen en nog eens tien mobiele kranen nodig. De 400 meter lange leidingen liggen klaar langs de Boekeloseweg.

 

Afsluiting Boortorenweg vrijdag 4 nov 22.00 - zondag 6 nov 22.00

Om het centrum straks aan te sluiten op het warmtenet worden twee gestuurde boringen onder het Twentekanaal uitgevoerd. Een gestuurde boring is een sleufloze techniek die gebruikt wordt voor de aanleg van ondergrondse infrastructuur zoals de leidingen voor het warmtenet. Hiervoor is het noodzakelijk de Boortorenweg af te sluiten voor alle verkeer tussen de Boekeloseweg en de Steenzoutweg. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in het weekend vanaf vrijdag 4 november 2016 22:00 uur tot zondag 6 november 22:00 uur.

Lees hier het volledig artikel.

 

Tekenen samenwerkingsovereenkomst

Tekenen samenwerkingsovereenkomst

Op 24 juni tekende de gemeente Hengelo, Ennatuurlijk en Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) de Samenwerkingsovereenkomst en Aandeelhoudersovereenkomsten om het warmtenet te verzelfstandigen.
Warmtenet Hengelo overgedragen aan marktpartijen

Warmtenet Hengelo overgedragen aan marktpartijen

Het college van Burgemeesters en Wethouders heeft  een besluit genomen om het huidige warmtenet in Hengelo aan Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) en Ennatuurlijk over te dragen. Samen met de gemeente worden twee nieuwe organisaties opgericht voor levering van duurzame energie aan klanten en de aanleg van de hoofdleiding (backbone). Via deze leiding wordt de industriële restwarmte van AkzoNobel naar de klanten getransporteerd. Dit besluit is een vervolg op het raadsbesluit uit 2015 om de backbone aan te leggen en daarbij op zoek te gaan naar partners die samen met de gemeente het Warmtenetbedrijf willen voortzetten. Een belangrijk resultaat van de overdracht is het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen én een forse inperking van de risico’s voor de gemeente.

RSS
12345