Duurzaamheid

Een warmtenet aanleggen is een grote investering. In deze tijd is het helaas niet haalbaar om het leidingennet in één keer aan te leggen. Warmtenet Hengelo heeft er daarom voor gekozen dit stap voor stap te doen. Waar mogelijk zetten we duurzame oplossingen in, zoals een warmtegaspomp of een houtgestookte ketel. Maar soms moeten we tijdelijk genoegen nemen met verwarming door middel van aardgas. Intussen werken we aan de aanleg van een netwerk dat gebruik maakt van industriële restwarmte. Zodra dit netwerk gerealiseerd is, kunnen we overstappen op deze duurzame manier van verwarmen.

Doelstelling

Warmtenet Hengelo levert een aanzienlijke bijdrage aan de gemeentelijke (en provinciale) klimaatdoelen. Het heeft als doel om de komende dertig jaar ten minste 4.400 woningen en 400.000 m2 utiliteitsbouw in Hengelo aan te sluiten. Het gaat om nieuwbouw en bestaande bouw. Door gebruik te maken van duurzame energiebronnen in plaats van fossiele brandstoffen zou dit een CO2-reductie van 9.500 ton per jaar opleveren. Naast het realiseren van de aansluitingen in Hengelo onderzoekt Warmtenet Hengelo de mogelijkheid om het warmtenet in de regio uit te rollen.

Onze missie

Warmtenet Hengelo staat voor een actieve bijdrage aan het klimaatbeleid
  • met een zo hoog mogelijke milieuprestatie
  • tegen zo laag mogelijke kosten
  • en een goede service.

De gemeente Hengelo is Milleniumgemeente en ondersteunt de acht doelen voor een betere en duurzamere wereld.