Europese subsidie

 

Warmtenet Hengelo heeft 1 miljoen euro subsidie gekregen van de Europese Commissie, binnen het programma Intelligent Energy–Europa (IEE). Deze subsidie is bedoeld om een locale energie infrastructuur op te zetten. De Europese Commissie ziet Warmtenet Hengelo als ‘shining example’.Het project dat Warmtenet Hengelo heeft aangevraagd heet BOWEN: het mobiliseren van lokale energie-investeringen voor een warmtenet dat gebruik maakt van bio-energie en restwarmte. Doel van het project is om de (technische) bedrijfsvoering van het warmtenetbedrijf op te zetten. De aanvraag van Warmtenet Hengelo is geselecteerd, omdat de Europese Commissie het bijzonder vindt dat een lokale overheid een warmtenetbedrijf opricht en daarbij gebruik maakt van industriële restwarmte en andere duurzame bronnen. De aanpak van Warmtenet Hengelo, om met lagere temperaturen te werken, spreekt de commissie aan. Het is een aanpak die goed gekopieerd kan worden. 

Leren van ervaringen


Het subsidieprogramma IEE is door de Europese Commissie ingesteld om te leren van de ervaringen uit dit soort projecten. Het doel is om meer lokale overheden te stimuleren duurzame energie toe te passen. Het project BOWEN loopt van 29 juni 2012 tot 28 oktober 2016. De subsidie wordt alleen verstrekt voor het organiseren van investeringen, niet voor de investeringen zelf. 

Millenniumgemeente

Mede dankzij deze subsidie draagt Warmtenet Hengelo bij aan de duurzaamheidsdoelen die de gemeente Hengelo als Millenniumgemeente heeft benoemd. ‘Inzetten voor een sociale, duurzame en leefbare wereld’.

Warmtenet Hengelo zet zich met het binnenhalen van deze subsidie internationaal op de kaart.

De subsidieaanvraag is op advies van en in samenwerking met EU Office Twente tot stand gekomen. EU Office Twente is het lobbykantoor voor Twente in Brussel. Op de website van Regio Twente vindt u meer informatie over hun activiteiten.

Meer informatie over het project BOWEN leest u in de factsheet en projectpresentatie.