Waarom Warmtenet Hengelo?

Wie kiest voor Warmtenet Hengelo, kiest voor duurzaam.Voor de verwarming van ruimtes en water uit de kraan maken we steeds minder gebruik van fossiele brandstoffen als aardgas. We zetten juist in op schonere energiebronnen als aardwarmte, biobrandstof of industriële restwarmte. Daarmee kunnen we een forse vermindering van CO2-uitstoot behalen.Een aansluiting op Warmtenet Hengelo heeft nog meer voordelen, zowel voor consumenten als voor bedrijven.In Nederland gaat jaarlijks bij fabrieken een hoeveelheid warmte verloren die gelijk staat aan 18 miljard m3 aardgas. Door deze industriële restwarmte te gebruiken, zorgen we ook hier voor een belangrijke afname van de CO2-uitstoot.Warmtenet Hengelo legt samen met Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling een netwerk aan, waarbij de restwarmte van AkzoNobel wordt gebruikt voor de verwarming van het water in het warmtenet. Hiervoor is een Green Deal gesloten met het ministerie van Economische Zaken. Minister Kamp sprak een videoboodschap in om gemeente Hengelo hiermee te feliciteren.